Bóng đèn huỳnh quang Compact

Bóng đèn huỳnh quang compact rạng đông

Showing 1–10 of 12 results

 • CFL 2UT3 5W

  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ.
  - Đầu đèn E27, B22
  - Có thể hoạt động ở dải điện áp rộng: (170÷240)V
  - Đã được Bộ Công Thương cấp chứng nhận sản phẩm Tiết kiệm Năng lượng và dán nhãn “Ngôi sao Năng lượng Việt” đối với sản phẩm 6500K
  - Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công thương”.

  28,000₫

 • CFL 2UT4 11W

  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Đầu đèn E27, B22 dễ dàng thay thế đèn sợi đốt thông thường
  - Có thể hoạt động ở dải điện áp rộng: (170÷240)V
  - Đã được Bộ Công Thương cấp chứng nhận sản phẩm Tiết kiệm Năng lượng và dán nhãn “Ngôi sao Năng lượng Việt” đối với sản phẩm 6500K

  28,000₫

 • CFL 3UT3 11W

  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ.
  - Đầu đèn E27, B22
  - Có thể hoạt động ở dải điện áp rộng: (170÷240)V
  - Đã được Bộ Công Thương cấp chứng nhận sản phẩm Tiết kiệm Năng lượng và dán nhãn “Ngôi sao Năng lượng Việt” đối với sản phẩm 6500K
  - Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công thương”.

  32,000₫

 • CFL 3UT3 14W

  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ.
  - Đầu đèn E27, B22
  - Có thể hoạt động ở dải điện áp rộng: (170÷240)V
  - Đã được Bộ Công Thương cấp chứng nhận sản phẩm Tiết kiệm Năng lượng và dán nhãn “Ngôi sao Năng lượng Việt” đối với sản phẩm 6500K
  - Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công thương”.

  35,000₫

 • CFL 3UT3 20W

  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ.
  - Đầu đèn E27, B22
  - Có thể hoạt động ở dải điện áp rộng: (170÷240)V
  - Đã được Bộ Công Thương cấp chứng nhận sản phẩm Tiết kiệm Năng lượng và dán nhãn “Ngôi sao Năng lượng Việt” đối với sản phẩm 6500K
  - Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công thương”.

  38,000₫

 • CFL 3UT4 15W

  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Đầu đèn E27, B22
  - Có thể hoạt động ở dải điện áp rộng: (170 ÷ 240)V
  - Đã được Bộ Công Thương cấp chứng nhận sản phẩm Tiết kiệm Năng lượng và dán nhãn “Ngôi sao Năng lượng Việt” đối với sản phẩm 6500K
  - Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công thương”.

  35,000₫

 • CFL 3UT4 20W

  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Đầu đèn E27, B22
  - Có thể hoạt động ở dải điện áp rộng: (170 ÷ 240)V
  - Đã được Bộ Công Thương cấp chứng nhận sản phẩm Tiết kiệm Năng lượng và dán nhãn “Ngôi sao Năng lượng Việt” đối với sản phẩm 6500K
  - Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công thương”.

  38,000₫

 • CFL 4UT5 40W

  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Hệ số công suất cao ( Cos ϕ > 0,95)
  - Sử dụng đầu đèn E27, E40
  - Có thể hoạt động ở dải điện áp rộng ( 170 ÷ 240) V
  - Đã được Bộ Công Thương cấp chứng nhận sản phẩm Tiết kiệm Năng lượng và dán nhãn “Ngôi sao Năng lượng Việt” đối với sản phẩm 6500K
  - Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công thương”.

  105,000₫

 • CFL 4UT5 50W

  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Hệ số công suất cao ( Cos ϕ > 0,95)
  - Sử dụng đầu đèn E27, E40
  - Có thể hoạt động ở dải điện áp rộng ( 170 ÷ 240) V
  - Đã được Bộ Công Thương cấp chứng nhận sản phẩm Tiết kiệm Năng lượng và dán nhãn “Ngôi sao Năng lượng Việt” đối với sản phẩm 6500K
  - Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công thương”.

  120,000₫

 • CFL 4UT5 65W

  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Hệ số công suất cao ( Cos ϕ > 0,95)
  - Sử dụng đầu đèn E27, E40
  - Có thể hoạt động ở dải điện áp rộng ( 170 ÷ 240) V
  - Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công thương”.

  170,000₫