Bóng đèn huỳnh quang

Bóng đèn huỳnh quang rạng đông

Showing 1–10 of 19 results

 • Bóng đèn diệt khuẩn TUV T8-18W

  TUV T8-18W
  Thông tin cơ bản

  Ưu điểm:
  - Có lớp tráng bảo vệ, giúp cho cường độ UV phát ra luôn ổn định trong suốt quá trình hoạt động
  - Thủy tinh có khả năng loại bỏ bức xạ tạo Ozone (185 nm).
  - Đèn có kích thước tương tự như đèn huỳnh quang thông thường, có khả năng lắp lẫn với các bộ máng đèn huỳnh quang thông thường.


 • Bóng đèn diệt khuẩn TUV T8-36W

  TUV T8-36W
  Thông tin cơ bản

  Ưu điểm:
  - Có lớp tráng bảo vệ, giúp cho cường độ UV phát ra luôn ổn định trong suốt quá trình hoạt động
  - Thủy tinh có khả năng loại bỏ bức xạ tạo Ozone (185 nm).
  - Đèn có kích thước tương tự như đèn huỳnh quang thông thường, có khả năng lắp lẫn với các bộ máng đèn huỳnh quang thông thường.


 • Bóng đèn Huỳnh Quang chiếu sáng hoa cúc

  FL T8 - 36W NN 30
  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Sử dụng bột huỳnh quang chuyên dụng thích hợp điều khiển ra hoa cây hoa cúc.
  - Sử dụng dây tóc xoắn 3, tăng trữ lượng bột điện tử, giúp bóng đèn dễ sáng, tăng hiệu suất phát quang, tăng tuổi thọ bóng đèn.
  - Áp dụng công nghệ tráng bột nước và phủ lớp bột oxít nhôm ( Al2O3) bảo vệ, tăng tuổi thọ của đèn, giảm hiện tượng suy giảm quang thông.
  - Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công thương”.


 • Bóng đèn Huỳnh quang Deluxe T8-18W H15 Deluxe

  FL T8-18W H15 Deluxe
  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Sử dụng 100% bột huỳnh quang ba phổ, độ hoàn màu cao cho ánh sáng trung thực tự nhiên.
  - Sử dụng dây tóc xoắn 3, tăng trữ lượng bột điện tử, giúp bóng đèn dễ sáng, tăng hiệu suất phát quang, tăng tuổi thọ bóng đèn.
  - Áp dụng công nghệ tráng bột nước và phủ lớp bột oxít nhôm ( Al2O3) bảo vệ, tăng tuổi thọ của đèn, giảm hiện tượng suy giảm quang thông.
  - Sử dụng vòng chắn điện cực giúp ngăn chặn sự bắn phá của tia tử ngoại và hạt điện tử chống hiện tượng đen đầu đèn.
  - Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công thương”.


 • Bóng đèn Huỳnh quang Deluxe T8-36W Deluxe

  FL T8-36W Deluxe
  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Sử dụng 100% bột huỳnh quang ba phổ, độ hoàn màu cao cho ánh sáng trung thực tự nhiên.
  - Sử dụng dây tóc xoắn 3, tăng trữ lượng bột điện tử, giúp bóng đèn dễ sáng, tăng hiệu suất phát quang, tăng tuổi thọ bóng đèn.
  - Áp dụng công nghệ tráng bột nước và phủ lớp bột oxít nhôm ( Al2O3) bảo vệ, tăng tuổi thọ của đèn, giảm hiện tượng suy giảm quang thông.
  - Sử dụng vòng chắn điện cực giúp ngăn chặn sự bắn phá của tia tử ngoại và hạt điện tử chống hiện tượng đen đầu đèn.
  - Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công thương”.


 • Bóng đèn Huỳnh quang Deluxe T8-36W H22 Deluxe

  FL T8-36W H22 Deluxe
  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Sử dụng 100% bột huỳnh quang ba phổ, độ hoàn màu cao cho ánh sáng trung thực tự nhiên.
  - Sử dụng dây tóc xoắn 3, tăng trữ lượng bột điện tử, giúp bóng đèn dễ sáng, tăng hiệu suất phát quang, tăng tuổi thọ bóng đèn.
  - Áp dụng công nghệ tráng bột nước và phủ lớp bột oxít nhôm ( Al2O3) bảo vệ, tăng tuổi thọ của đèn, giảm hiện tượng suy giảm quang thông.
  - Sử dụng vòng chắn điện cực giúp ngăn chặn sự bắn phá của tia tử ngoại và hạt điện tử chống hiện tượng đen đầu đèn.
  - Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công thương”.


 • Bóng đèn Huỳnh quang màu T8-18W BLUE

  FL T8-18W BLUE
  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Sử dụng dây tóc xoắn 3, tăng trữ lượng bột điện tử, giúp bóng đèn dễ sáng, tăng hiệu suất phát quang, tăng tuổi thọ bóng đèn.
  - Áp dụng công nghệ tráng bột nước và phủ lớp bột oxít nhôm ( Al2O3) bảo vệ, tăng tuổi thọ của đèn, giảm hiện tượng suy giảm quang thông.
  - Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công thương”.


 • Bóng đèn Huỳnh quang màu T8-18W GREEN

  FL T8-18W GREEN
  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Sử dụng dây tóc xoắn 3, tăng trữ lượng bột điện tử, giúp bóng đèn dễ sáng, tăng hiệu suất phát quang, tăng tuổi thọ bóng đèn.
  - Áp dụng công nghệ tráng bột nước và phủ lớp bột oxít nhôm ( Al2O3) bảo vệ, tăng tuổi thọ của đèn, giảm hiện tượng suy giảm quang thông.
  - Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công thương”.


 • Bóng đèn Huỳnh quang màu T8-18W RED

  FL T8-18W RED
  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Sử dụng dây tóc xoắn 3, tăng trữ lượng bột điện tử, giúp bóng đèn dễ sáng, tăng hiệu suất phát quang, tăng tuổi thọ bóng đèn.
  - Áp dụng công nghệ tráng bột nước và phủ lớp bột oxít nhôm ( Al2O3) bảo vệ, tăng tuổi thọ của đèn, giảm hiện tượng suy giảm quang thông.
  - Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công thương”.


 • Bóng đèn Huỳnh quang màu T8-18W YELLOW

  FL T8-18W YELLOW
  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Sử dụng dây tóc xoắn 3, tăng trữ lượng bột điện tử, giúp bóng đèn dễ sáng, tăng hiệu suất phát quang, tăng tuổi thọ bóng đèn.
  - Áp dụng công nghệ tráng bột nước và phủ lớp bột oxít nhôm ( Al2O3) bảo vệ, tăng tuổi thọ của đèn, giảm hiện tượng suy giảm quang thông.
  - Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công thương”.