Đèn LED panel

Showing 1–10 of 15 results

 • Đèn LED panel tròn D PT02 130/8W

  D PT02 130/8W
  Thông tin cơ bản

  Ưu điểm  Đèn LED panel tròn D PT02 130/8W  : Ứng dụng công nghệ dẫn sáng trên tấm thủy tinh quang học theo nguyên lý phản xạ toàn phần, biến nguồn sáng điểm LED thành nguồn sáng phẳng, phân bố ánh sáng đều trên bề mặt đèn, hạn chế chói lóa, đạt hiệu suất cao, ánh sáng trung thực, tự nhiên.

  1,210,000₫ 185,000₫

 • Đèn LED panel 30×120

  Đèn LED panel 30x120
  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Ứng dụng công nghệ dẫn sáng trên tấm thủy tinh quang học theo nguyên lý phản xạ toàn phần.
  - Khung bộ đèn làm bằng hợp kim nhôm, tản nhiệt nhanh, chịu lực tốt, khó biến dạng, bề mặt khung nhôm được xử lý chống oxy hóa.
  - Bề mặt bộ đèn sử dụng tấm tán xạ ánh sáng tạo phân bố ánh sáng đều trên bề mặt, giảm độ chói.
  - Phù hợp tiêu chuẩn: IEC 62031: 2008, IEC 62384: 2008, IEC 61347- 2- 13: 2006

  1,400,000₫ 1,290,000₫

 • Đèn LED panel 30×60

  LED panel 30x60
  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Ứng dụng công nghệ dẫn sáng trên tấm thủy tinh quang học theo nguyên lý phản xạ toàn phần.
  - Khung bộ đèn làm bằng hợp kim nhôm, tản nhiệt nhanh, chịu lực tốt, khó biến dạng, bề mặt khung nhôm được xử lý chống oxy hóa.
  - Bề mặt bộ đèn sử dụng tấm tán xạ ánh sáng tạo phân bố ánh sáng đều trên bề mặt, giảm độ chói.
  - Phù hợp tiêu chuẩn: IEC 62031: 2008, IEC 62384: 2008, IEC 61347- 2- 13: 2006

  1,050,000₫ 950,000₫

 • Đèn LED panel 60×60

  LED panel 60x60
  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Ứng dụng công nghệ dẫn sáng trên tấm thủy tinh quang học theo nguyên lý phản xạ toàn phần.
  - Khung bộ đèn làm bằng hợp kim nhôm, tản nhiệt nhanh, chịu lực tốt, khó biến dạng, bề mặt khung nhôm được xử lý chống oxy hóa.
  - Bề mặt bộ đèn sử dụng tấm tán xạ ánh sáng tạo phân bố ánh sáng đều trên bề mặt, giảm độ chói.
  - Phù hợp tiêu chuẩn: IEC 62031: 2008, IEC 62384: 2008, IEC 61347- 2- 13: 2006

  1,400,000₫ 1,290,000₫

 • Đèn LED Panel cao cấp 30×30

  LED Panel cao cấp 30x30
  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Ứng dụng công nghệ dẫn sáng trên tấm thủy tinh quang học theo nguyên lý phản xạ toàn phần.
  - Khung bộ đèn làm bằng hợp kim nhôm, tản nhiệt nhanh, chịu lực tốt, khó biến dạng, bề mặt khung nhôm được xử lý chống oxy hóa.
  - Bề mặt bộ đèn sử dụng tấm tán xạ ánh sáng tạo phân bố ánh sáng đều trên bề mặt, giảm độ chói.
  - Phù hợp tiêu chuẩn: IEC 62031: 2008, IEC 62384: 2008, IEC 61347- 2- 13: 2006
  - Chip LED Samsung

  850,000₫

 • Đèn LED Panel cao cấp 30×60

  LED Panel cao cấp 30x60
  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Ứng dụng công nghệ dẫn sáng trên tấm thủy tinh quang học theo nguyên lý phản xạ toàn phần.
  - Khung bộ đèn làm bằng hợp kim nhôm, tản nhiệt nhanh, chịu lực tốt, khó biến dạng, bề mặt khung nhôm được xử lý chống oxy hóa.
  - Bề mặt bộ đèn sử dụng tấm tán xạ ánh sáng tạo phân bố ánh sáng đều trên bề mặt, giảm độ chói.
  - Phù hợp tiêu chuẩn: IEC 62031: 2008, IEC 62384: 2008, IEC 61347- 2- 13: 2006
  - Chip LED Samsung

  1,100,000₫ 950,000₫

 • Đèn LED panel cao cấp 60×120

  LED panel cao cấp 60x120
  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Ứng dụng công nghệ dẫn sáng trên tấm thủy tinh quang học theo nguyên lý phản xạ toàn phần.
  - Khung bộ đèn làm bằng hợp kim nhôm, tản nhiệt nhanh, chịu lực tốt, khó biến dạng, bề mặt khung nhôm được xử lý chống oxy hóa.
  - Bề mặt bộ đèn sử dụng tấm tán xạ ánh sáng tạo phân bố ánh sáng đều trên bề mặt, giảm độ chói.
  - Phù hợp tiêu chuẩn: IEC 62031: 2008, IEC 62384: 2008, IEC 61347- 2- 13: 2006

  3,000,000₫ 2,580,000₫

 • Đèn LED Panel cao cấp 60×60

  LED Panel cao cấp 60x60
  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Ứng dụng công nghệ dẫn sáng trên tấm thủy tinh quang học theo nguyên lý phản xạ toàn phần.
  - Khung bộ đèn làm bằng hợp kim nhôm, tản nhiệt nhanh, chịu lực tốt, khó biến dạng, bề mặt khung nhôm được xử lý chống oxy hóa.
  - Bề mặt bộ đèn sử dụng tấm tán xạ ánh sáng tạo phân bố ánh sáng đều trên bề mặt, giảm độ chói.
  - Phù hợp tiêu chuẩn: IEC 62031: 2008, IEC 62384: 2008, IEC 61347- 2- 13: 2006
  - Chip LED Samsung

  1,400,000₫ 1,290,000₫

 • Đèn LED panel D PN03 120×120/8W

  D PN03 120x120/8W
  Thông tin cơ bản

  Ưu điểm Đèn LED panel D PN03 120×120/8W : Ứng dụng công nghệ dẫn sáng trên tấm thủy tinh quang học theo nguyên lý phản xạ toàn phần, biến nguồn sáng điểm LED thành nguồn sáng phẳng, phân bố ánh sáng đều trên bề mặt đèn, hạn chế chói lóa, đạt hiệu suất cao, ánh sáng trung thực, tự nhiên.

  180,000₫ 155,000₫

 • Đèn LED panel D PN03 160×160/12W

  D PN03 160x160/12W
  Thông tin cơ bản

  Ưu điểm Đèn LED panel D PN03 160×160/12W : Ứng dụng công nghệ dẫn sáng trên tấm thủy tinh quang học theo nguyên lý phản xạ toàn phần, biến nguồn sáng điểm LED thành nguồn sáng phẳng, phân bố ánh sáng đều trên bề mặt đèn, hạn chế chói lóa, đạt hiệu suất cao, ánh sáng trung thực, tự nhiên.

  220,000₫ 200,000₫