Máng đèn

Showing 1–10 of 31 results

 • Máng đèn huỳnh quang phân quang FS 40/36 x 2 M2

  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Thân máng đèn làm bằng thép, sơn tĩnh điện.
  - Có chao phản quang bằng Inox hoặc sơn tĩnh điện, tăng hiệu quả chiếu sáng.
  - Đui đèn thiết kế dạng xoay giúp bóng đèn chắc chắn, tiếp xúc điện tốt.
  - Nan chia quang bằng nhựa mạ trắng bạc, hạn chế chói lóa.


 • Máng đèn huỳnh quang âm trần FS 20/18 x 3 M6

  FS 20/18 x 3 M6
  Thông tin cơ bản

  Đặc tính:
  - Chao tán quang dạng Parapol, làm bằng nhôm hệ số phản xạ > 70%
  - Thanh cài chao phản quang nhôm sọc, đảm bảo chắc chắn.
  - Thân máng đèn làm bằng thép, sơn tĩnh điện
  - Đui đèn thiết kế dạng xoay giúp bóng đèn chắc chắn, tiếp xúc điện tốt
  - Thiết kế phù hợp với kiểu lắp âm trần dạng khung trần T – Bar


 • Máng đèn huỳnh quang âm trần FS 20/18 x 4 M6

  FS 20/18 x 4 M6
  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Thân máng băng thép sơn tĩnh đĩnh điện, kết cấu chắc chắn.
  - Chao phản quang dạng parabol, bằng nhôm hệ số phản xạ > 70%
  - Thanh cài chao phản quang nhôm sọc, đảm bảo chắc chắn.
  - Đui đèn bằng nhựa chịu nhiệt chống cháy, thiết kế dạng xoay, giúp bóng đèn chắc chắn và tiếp xúc tốt
  - Phù hợp lắp với bóng đèn huỳnh quang T8 và T10


 • Máng đèn huỳnh quang âm trần FS 40/36 x 4 M6

  FS 40/36 x 4 M6
  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Thân máng băng thép sơn tĩnh đĩnh điện, kết cấu chắc chắn.
  - Chao phản quang dạng parabol, bằng nhôm hệ số phản xạ > 70%
  - Thanh cài chao phản quang nhôm sọc, đảm bảo chắc chắn.
  - Đui đèn bằng nhựa chịu nhiệt chống cháy, thiết kế dạng xoay, giúp bóng đèn chắc chắn và tiếp xúc tốt
  - Phù hợp lắp với bóng đèn huỳnh quang T8 và T10


 • Máng đèn huỳnh quang âm trần Mica FS 20/18 x3 M6 MC

  FS 20/18 x3 M6 MC
  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Thân máng băng thép sơn tĩnh đĩnh điện, kết cấu chắc chắn.
  - Mặt tán quang mica bằng acrylic khuyếch tán ánh sáng tạo mặt sáng đều làm giảm chói lóa, độ dấn sáng cao > 75%
  - Đui đèn bằng nhựa chịu nhiệt chống cháy, thiết kế dạng xoay, giúp bóng đèn chắc chắn và tiếp xúc tốt
  - Phù hợp lắp với bóng đèn huỳnh quang T8 và T10


 • Máng đèn huỳnh quang âm trần Mica FS 20/18 x4 M6 MC

  FS 20/18 x4 M6 MC
  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Thân máng băng thép sơn tĩnh đĩnh điện, kết cấu chắc chắn.
  - Mặt tán quang mica bằng acrylic khuyếch tán ánh sáng tạo mặt sáng đều làm giảm chói lóa, độ dấn sáng cao > 75%
  - Đui đèn bằng nhựa chịu nhiệt chống cháy, thiết kế dạng xoay, giúp bóng đèn chắc chắn và tiếp xúc tốt
  - Phù hợp lắp với bóng đèn huỳnh quang T8 và T10


 • Máng đèn huỳnh quang âm trần Mica FS 40/36×2 M6 MC

  FS 40/36x2 M6 MC
  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Thân máng băng thép sơn tĩnh đĩnh điện, kết cấu chắc chắn.
  - Mặt tán quang mica bằng acrylic khuyếch tán ánh sáng tạo mặt sáng đều làm giảm chói lóa, độ dấn sáng cao > 75%
  - Đui đèn bằng nhựa chịu nhiệt chống cháy, thiết kế dạng xoay, giúp bóng đèn chắc chắn và tiếp xúc tốt
  - Phù hợp lắp với bóng đèn huỳnh quang T8 và T10


 • Máng đèn huỳnh quang FS 20/18 x 1 M11

  FS 20/18 x 1 M11
  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Thân máng băng thép sơn tĩnh đĩnh điện, kết cấu chắc chắn.
  - Đui đèn bằng nhựa chịu nhiệt chống cháy, thiết kế dạng xoay, giúp bóng đèn chắc chắn và tiếp xúc tốt
  - Phù hợp lắp với bóng đèn huỳnh quang T8 và T10


 • Máng đèn huỳnh quang FS 20/18 x 1 M8

  FS 20/18 x 1 M8
  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Thân máng băng thép sơn tĩnh đĩnh điện, kết cấu chắc chắn.
  - Đui đèn bằng nhựa chịu nhiệt chống cháy, thiết kế dạng xoay, giúp bóng đèn chắc chắn và tiếp xúc tốt
  - Phù hợp lắp với bóng đèn huỳnh quang T8 và T10

  100,000₫ 90,000₫

 • Máng đèn huỳnh quang FS 40/36 x 1 M11

  FS 40/36 x 1 M11
  Thông tin cơ bản

  Đặc tính sản phẩm:
  - Thân máng băng thép sơn tĩnh đĩnh điện, kết cấu chắc chắn.
  - Đui đèn bằng nhựa chịu nhiệt chống cháy, thiết kế dạng xoay, giúp bóng đèn chắc chắn và tiếp xúc tốt
  - Phù hợp lắp với bóng đèn huỳnh quang T8 và T10