Tag Archives: Công tắc cảm ứng

Hướng dẫn sử dụng công tắc cảm ứng

Chieu sang Smart lighting-1.jpg

Lưu ý trước khi lắp đặt Nguồn điện – Trước khi bắt đầu lắp đặt, phải tắt nguồn điện chính bằng cách chuyển cầu giao (atomat) sang vị trí TẮT (OFF) – Sản phẩm hoạt động với nguồn điện xoay chiều 150V – 250V/50Hz, nên bắt buộc phải có đủ dây “nóng” (hay dây lửa,